Asqamu Unnig n Timmuzɣa yennuɣnan s tmesliwt n yisali n tmettant n ucennay ameqqran Djamel Allam yeggar-ed aɛezzi n wul n tasa metwal n wid s-yettilin, n yimeddukal-is, n twacult n yinaẓuren d wid meṛṛa i t-yettawin deg wulawen-nsen. Djamel Allam yeṭṭef amḍiq deg waktayen n yizzayriyen s yisem-is d acennay azamul i iqedcen, teɣzi n 50 n yiseggasen, i usetrer n uẓawan azzayri, wamag tizlitt tamaziɣt. Ad fell-as yeɛfu Wuzmir yegga-s amḍiq di talwit.