Événements

Alɣu n Tɣamsa: amdiwenni n Uneɣlaf n Tmerrit d Tinḍi akked  Umaray Amatu n Usqamu unnig n Timmuzɣa
Publié le 15/06/2023
Alɣu n Tɣamsa: amdiwenni n Uneɣlaf n Tmerrit d Tinḍi akked Umaray Amatu n Usqamu unnig n Timmuzɣa

Tella-d tanezayt n wass-a lexmis 15 yunyu 2023 deg uɣlif n tmerrit d tinḍi   timlilit  gar Mass Mokhtar Didouche,  Aneɣlaf n tmerrit d tinḍi akked Mass Si El Hachemi Assad,…

Lire la suite chevron_right
Tiɣri i tikkin deg Temlilit taɣelnawt ɣef usentel “ Azref ansayan” deg ugezdu n Tbiskert , Ctember 2023
Publié le 12/06/2023
Tiɣri i tikkin deg Temlilit taɣelnawt ɣef usentel “ Azref ansayan” deg ugezdu n Tbiskert , Ctember 2023

Asqamu Unnig n Timmuzɣa ad d-yesuddes ussan n 22 d 23 Ctember 2023 deg Ugezdu n Biskra yiwet n temlilit tussnant s yizwel «  Asaḍuf ansayan azzayri : d asiḍef  anaṣli…

Lire la suite chevron_right
Asfugel n umulli wis 28 n uslali n Usqamu Unnig n Timmuzɣa
Publié le 26/05/2023
Asfugel n umulli wis 28 n uslali n Usqamu Unnig n Timmuzɣa

  S tinnubga n Unemhal n Tesdawit, Ilmend n umulli wis 28 n uslali n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, Ad yili Mass Si El Hachemi Assad, Amaray Amatu n Usqamu,…

Lire la suite chevron_right
Attikki n Usqamu Unnig n Timmuzɣa di tmesrit taɣelnawt n Udlis di Clef
Publié le 02/05/2023
Attikki n Usqamu Unnig n Timmuzɣa di tmesrit taɣelnawt n Udlis di Clef

Yettikki Usqamu Unnig n Timmuzɣa di tmesrit taɣelnawt n udlis Ḥassiba Ben Buɛli deg ugezdu n Clef, id yettwasudsen deg uzamul : « Tameṭṭut d ulmud : Amennuɣ yezga ɣef usnerni d ugemmir », si…

Lire la suite chevron_right
Alɣu ɣef tallelt i tdukliwin
Publié le 23/03/2023
Alɣu ɣef tallelt i tdukliwin

  Almend n usaḍuf 12-06 n 12 yennayer 2012 yerzan tiddukliwin, ad d-yeldi Usqamu Unnig n Timmuzɣa tiwwura i Tdukliwin iran ad d-sfeydint deg wahil n Tallelt d usebɣes deg…

Lire la suite chevron_right
Attekki n Wesqamu unnig n timmuzɣa degtemlilit taɣelnawt n yinemhalen n usegmiaɣelnaw
Publié le 20/03/2023
Attekki n Wesqamu unnig n timmuzɣa degtemlilit taɣelnawt n yinemhalen n usegmiaɣelnaw

  S temelilit taɣelnawt ɣef usegmi aɣelnaw ass n 18 d 19 di meɣres 2023 i deg ttwasqerdcent aṭas n temsal yeqqnen s aḥric-a d weḍfar n wayen i d-tewwi…

Lire la suite chevron_right
Arraz n Uselway n Tegduda i Tsekla d Tutlayt n Tmaziɣt  D ussis ameqran i usmil n tmaziɣt di Lezzayer  Taẓrigt tis Kraḍ ɣef tewwura.
Publié le 27/11/2022
Arraz n Uselway n Tegduda i Tsekla d Tutlayt n Tmaziɣt D ussis ameqran i usmil n tmaziɣt di Lezzayer Taẓrigt tis Kraḍ ɣef tewwura.

Arraz n Uselway n Tegduda i Tsekla d Tutlayt n Tmaziɣt D ussis ameqran i usmil n tmaziɣt di Lezzayer Taẓrigt tis Kraḍ ɣef tewwura.   Taẓrigt tis kraḍ n…

Lire la suite chevron_right
Ussan ineggura n ujerred i uttikki deg warraz...
Publié le 06/11/2022
Ussan ineggura n ujerred i uttikki deg warraz...

Ussan ineggura n ujerred i uttikki deg warraz...   Ad d-nesmekti imeskaren d yimnadiyen iran ad ikkin deg temsizzelt n warraz n uselway ne tegduda n tsekla d tutlayt n…

Lire la suite chevron_right
Alɣu
Publié le 19/09/2022
Alɣu

  S lmenddad n umasay n ugezdu n Bgayet d tallelt n tesdawit Abderrahmane Mira d tmehla n Yidles d Tẓuri, ad d-yessuddes Usqamu Unnig n Timmuzɣa Ass n Larebɛa…

Lire la suite chevron_right
Timlilit n ussasten gar Uneɣlaf n Teywalt d Umaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa.
Publié le 12/09/2022
Timlilit n ussasten gar Uneɣlaf n Teywalt d Umaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa.

  Aneɣlaf n Teywalt, Mass Mohamed BOUSLIMANI yemmuger ass-a n letnayen 12 Ctember 2022 Amaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa Mass Si EL Hachemi ASSAD. Timlilit-a ideg ḥedren imasayen…

Lire la suite chevron_right
Alɣu
Publié le 11/07/2022
Alɣu

Asqamu Unnig n Timmuzɣa ad iberreḥ s beddu n teẓrigt tis 3 n warraz n uselway n tegduda n tsekla d tutlayt n tmaziɣt. Asiggez yeldi seg 26 yunyu ar…

Lire la suite chevron_right
Alɣu
Publié le 19/06/2022
Alɣu

  Asqamu Unnig n Timmuzɣa yesselɣay s wudem unṣib d akken yebra i usuddes timlilit tussnant ɣef yisekfalen ineggura n temnaḍt n Ɛin Bucṛiṭ s usentel " isekfalen asenziken n…

Lire la suite chevron_right
Français Tamazight العربية